پایان نامه ارشد

c (1428)

واحد علوم تحقیقات دامغان پایاننامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد «M.Sc.» رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی عنوان: بررسی فقهی و حقوقی آسیب های ماهواره بر خانواده استاد راهنما: دکتر محمدحسن حسنی نگارش: طیبه جعفری ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (1427)

پايان نامه كارشناســي ارشــد رشتة فقه و حقوق گرايش فقه و حقوق عنـــوان پايان نامــه بررسی فقهی حقوقی کنوانسیون ژنو (مصوب 1949) در ارتباط با حقوق اسیر جنگی استاد راهنما آقای مهدی رهبر استاد مشاور ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (1426)

دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت دانشکده علوم انسانی گروه آموزشی حقوق پایاننامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته: حقوق خصوصی عنوان: بررسی فقهی حقوقی تعهدات ابتدایی استاد راهنما: دکتر عباداله رستمی چلکاسری نگارنده: سعید ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (1425)

بررسی عوامل موثر در اثربخشی فعالیت های روابط عمومی های کشور چکیده امروزه، عقیده بر این است که سازمان ها بدون توجه به کارایی و اثربخشی دقيق برنامه ها، امكان ادامه حيات ندارند. برنامه‌ريزي برای ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (1424)

معاونت پژوهش و فن آوري به نام خدا منشور اخلاقي پژوهش با ياري از خداوند سبحان و اعتقاد به اين كه عالم محضر خداست و همواره ناظر بر اعمال انسان و به منظور پاس داشت ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (1423)

بررسی شرایط مسؤولیت کیفری ناشی از تسبیب درقتل عمد درایران وآمریکا چکیده موضوع مهم در مورد جرایم منوط به نتیجه مانند قتل مساله احراز رابطه علیت بین فعل مرتکب و نتیجه مجرمانه می باشد، نکته ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (1422)

دانشگاه آزاد اسلامی واحدبندرعباس پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق (MA) گرایش: جزا وجرم شناسی عنوان: بررسی سیاست کیفری ایران در مقابله با مفاسد اداری و اقتصادی با تأکید بر قانون مجازات اسلامی جدید استاد ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (1421)

بررسي سوابق و تجارب ملي و بين المللي در تهيه و تدوين برنامه هاي ارزیابی خطر مقدمه اهمیت ارزیابی و مدیریت خطر در جوامع امروزی مبحثی مهم در تمام سازمانها، موسسات و نهادهای دولتی و ادامه مطلب…

By 92, ago